Her er den første tekst - og den kan rettes til med 

  • billeder, 
  • lister, 
  • tabeller, 
  • farver

- kort sagt alt hvad man også kan i et almindeligt tekstbehandlingsprogram som f.eks. Word.

Nu er der foretaget lidt ændringer